ככל שהמיתר בפסנתר נמוך יותר ( בס ) עובי התיילים המסתלסלים גדל והרכבתו נעשת מסובכת יותר לפתרון בעיה זאת תכנן שלמה דרגובצקי השמה אוטומטית המתבססת על מכונה חשמלית המבצעת את כל תהליך ההרכבה – גלגול , הלבשה , תנועת סליל עילי , הקניית זוית וקטיעה בצורה אוטומטית וחלקה שלא דורשת שום פעולה מצד המפעיל למעת ההרכבה ההתחלתית

מיתרי הפסנתר הינם מחוללי הצלילים של הפסנתר שמתנועעים בצורה הרמונית תוך שהם יוצרים לחץ אדיר של 20 טון על שילדת הפלדה. איכות המיתרים הינהו פקטור חשוב בשמירת הכיוון , תהודה ואיכות הצליל המופק מהמיתר – איכות חומר הגלם נחושת ופלדה , הידוק ודיוק הליפוף , זוית בין תיל הפלדה והנחושת כל אלו הינם גורמים לאיכות הצליל ולאורך חיי המיתר